Tranh thêu hoa

Tranh thêu tay hoa mẫu đơn

Tranh thêu tay hoa mẫu đơn

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh thêu tay lọ hoa

Tranh thêu tay lọ hoa

Size : cm

Giá: Liên hệ

Hoa sen size nhỏ

Hoa sen size nhỏ

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Cô gái hái sen

Cô gái hái sen

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu gánh hoa

Tranh thêu gánh hoa

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu tay các loại hoa như mẫu đơn, hoa sen, tranh thêu tay hoa đào, hoa hồng... tranh đá quý tùng hạc diên niên xem tại đây.