Địa điểm nổi tiếng

Tranh thêu bến chiều

Tranh thêu bến chiều

Size : 30x35cm

Giá: Liên hệ

Tranh thêu cầu tràng tiền

Tranh thêu cầu tràng tiền

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Chùa một cột

Chùa một cột

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Tháp rùa hà nội

Tháp rùa hà nội

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Hồ hoàn kiếm

Hồ hoàn kiếm

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Hồ gươm

Hồ gươm

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Tranh thêu tay các địa điểm nổi tiếng của hà nội như chùa một cột, tháp rùa hồ gươm, phố cổ...