Tranh Thêu Tay Truyền Thống

Tranh thêu bến chiều

Tranh thêu bến chiều

Size : 30x35cm

Liên hệ

Cất vó chiều

Cất vó chiều

Size : 30x35cm

Liên hệ

Áo dài và sông quê

Áo dài và sông quê

Size : 30x35cm

Liên hệ

Phong cảnh làng quê việt

Phong cảnh làng quê việt

Size : 30x35cm

Liên hệ

Chợ nổi miền tây

Chợ nổi miền tây

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu gánh hoa

Tranh thêu gánh hoa

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Hồ gươm

Hồ gươm

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Tranh thêu cầu tràng tiền

Tranh thêu cầu tràng tiền

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Tranh thêu chiều quê

Tranh thêu chiều quê

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Sông nước miền tây

Sông nước miền tây

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu tay lọ hoa

Tranh thêu tay lọ hoa

Size : cm

Liên hệ

Hoa sen size nhỏ

Hoa sen size nhỏ

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Cô gái hái sen

Cô gái hái sen

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu gánh hoa

Tranh thêu gánh hoa

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu bến chiều

Tranh thêu bến chiều

Size : 30x35cm

Liên hệ

Cất vó chiều

Cất vó chiều

Size : 30x35cm

Liên hệ

Áo dài và sông quê

Áo dài và sông quê

Size : 30x35cm

Liên hệ

Phong cảnh làng quê việt

Phong cảnh làng quê việt

Size : 30x35cm

Liên hệ

Chợ nổi miền tây

Chợ nổi miền tây

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Tranh thêu gánh hoa

Tranh thêu gánh hoa

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ

Hồ gươm

Hồ gươm

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Tranh thêu cầu tràng tiền

Tranh thêu cầu tràng tiền

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Tranh thêu chiều quê

Tranh thêu chiều quê

Size : 30x35cm

250,000 VNĐ

Sông nước miền tây

Sông nước miền tây

Size : 30x35cm

230,000 VNĐ